NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Pokud rychlost nehraje pro přepravu Vašeho zboží důležitou roly, je toto alternativní varianta, která Vám výrazně ušetří náklady na dopravu ve srovnání s leteckou nákladní dopravou. Jakožto spediční nákladní společnost Vám můžeme nabídnout komplexní služby v oblasti námořní kontejnerové dopravy. To znamená, že Vaše zboží vyzvedneme a dopravíme nákladním vozidlem nebo vlakem do Vámi zvoleného přístavu. Tam pak bude Vaše zboží naloženo na nákladní loď a bude dále přepraveno jako námořní náklad do zvoleného přístavu.

Můžeme pro Vás zajistit kompletní kontejnerovou přepravu ve standardních, ale i speciálních kontejnerech. Na Vaše přání Vám můžeme Vaše kontejnery nechat v přístavu opět naložit. Kromě organizace přepravy kontejneru z jednoho přístavu do druhého, si u nás můžete také objednat vyzvednutí a doručení konkrétních kontejnerů. Vyzvedneme a doručíme kontejner do konkrétních přístavů, tam zajistíme nakládku a vykládku na loď a dodávku koncovému zákazníkovy. Aby mohl být Váš náklad v pořádku doručen na místo určení, proběhne naložení, vyložení a upevnění Vašeho kontejneru na lodi vyškoleným personálem tak, aby mohli vzdorovat všem silám, které by při námořní přepravě mohli nastat. Tímto způsobem Vám můžeme zaručit, že Vaše zboží bude doručeno bezpečně a nepoškozené. Pokud jsou pro přepravu vyžadovány průvodní doklady nebo celní dokumenty, budou tyto skrze nás také zajištěny.